داروخانه آنلاین دکتر ایزدی

کرم لاژکس باریج اسانس

کرم لاژکس باریج اسانس
نام محصول:
کرم لاژکس باریج اسانس
نام لاتین:

Lagex Cream

تعداد موجودی:
1
شرکت سازنده:
باریج اسانس
دسته بندی:
انواع داروهای گیاهی
قیمت کالا:
10800 تومان

توضیحات:
محصول کرم لاژکس باریج اسانس

ترميم و ضدعفوني سوختگي هاي درجهI وII
سوختگي از معضلات مهم پزشکي است که ميتواند با صدمات جبران ناپذير جسمي و روحي و نهايتاً مرگ همراه باشد. به علت آسيبي که در اثر سوختگي به سد دفاعي بدن (پوست) در برابر عوامل خارجي وارد ميشود؛ عفونت محل زخم از مهمترين معضلاتي است که مصدوم با آن مواجه مي‌شود. درجه ‌بندي سوختگي بر اساس عمقي از بافت پوست است که دچار نکروز مي‌شود. در سوختگي درجه I ضايعه محدود به لايه اپيدرم است. در سوختگي درجه II عمق سوختگي تا ناحيه درم گسترش يافته ولي بافت چربي زيرپوست درگير نمي‌شود. سوختگي درجه II به دو نوع سطحي (Superficial) و عمقي (Deep) تقسيم مي‌شود. مشخصه اصلي سوختگي درجه II سطحي، ايجاد تاول و تجمع مايع در سطح بين اپيدرم و درم مي‌باشد که معمولاً چندين ساعت پس از سوختگي ايجاد ميشود. در سوختگي عمقي درجه II، لايه‌هاي عمقي درم نيز دچار نکروز ميشود که به دليل از دست رفتن کامل لايه درم با اسکار شديد همراه است. در سوختگي درجه III عمق نکروز از لايه درم گذشته و وارد لايه چربي زير پوست ميشود. در سوختگي درجه IV عمق نکروز به بافتهاي زيرپوست مانند عضلات و استخوانها نيز سرايت مي‌کند.
مراحل التيام شامل هموستاز، التهاب، پروليفراسيون و شکل گيري مجدد است. در in vitro آلوئه موجب مهار ترومبوکسان( مهارکننده التيام زخم) ميشود. (1) آنزيم هاي موجود در آلوئه بافت هاي آسيب ديده را متلاشي ميکنند و اين بافت ها با عمل فاگوستوز برداشته ميشوند. (2) در in vitro يک جزء گليکوپروتئيني از آلوئه پروليفراسيون کراتينوسيتهاي انسان و بيان (expression) گيرنده ها براي فاکتور رشد اپيدرمي(Epidermal Growth Factor) و فيبرونکتين را افزايش ميدهد. بعداً مشخص شد که اين گليکوپروتئين در in vivo نيز با افزايش پروليفراسيون سلولي، التيام زخم را افزايش ميدهد.(3) در in vivo بتاسيتوسترول با تحريک آنژيوزنز و نئووسکولاراسيون التيام زخم را تسريع ميکند.(4) همچنين آلوئه ورا در in vivoموجب پيشرفت التيام ميشود و در سوختگي درجه II التهاب را کاهش ميدهد.(5) در يک بررسي روي 72 بيمار مبتلا به سوختگي با ضخامت نسبي در مقايسه با گروه کنترول که از گاز وازلينه استفاده نمودند، ژل موضعي آلوئه ورا سرعت التيام را به طور قابل توجهي افزايش داد و متوسط زمان التيام در مورد گروه زل آلوئه 11.89 روز و در مورد گروه کنترول18.18 روز بود . بعد از 14 روز در گروه آلوئه ورا اپي تلياليزاسيون کامل رخ داده بود.(6) در يک بررسي روي 18 بيمار سرپايي مبتلا به سوختگي درجهII متوسط تا عميق با طيف درگيري 2 تا 12 درصد از سطح کل بدن؛ پماد آلوئه ورا در مورد محافظت در برابر کلونيزاسيون باکتريال و زمان التيام به اندازه سيلور سولفاديازين(SSD) موثر بود. متوسط زمان التيام با آلوئه ورا 13 روز و در مورد SSD 16.15 روز گزارش شد.(7) در in vitro آلوئه ورا در برابر طيف وسيعي از باکتريها از جمله پسودو موناس آئروژينوزا، استرپتوکوک پيوژن و استافيلوکوک آرئوس موثر بوده است.( 7و8)
يافته هاي متعدد in vitro نشان داده اند که اسانس اسطوخدوس داراي اثرات آنتي باکتريال(9) و ضدقارچ است.(1) همچنين مشخص شده که اسانس اسطوخدوس تأثير خوبي روي باکتريهاي گرم منفي داشته و تا حدودي سوش‌هاي سودوموناس را پوشش مي‌دهد. کاربرد موضعي اسانس اسطوخدوس داراي خواص قرمزکننده(rubefacient) است(11) و به نظر ميرسد داراي اثرات ضد درد، ضد حساسيت و ضدالتهاب باشد.
اسانس شمعداني عطري ضد افسردگي و ضد عفوني کننده و يک قابض ارزشمند و يک هموستاتيک (متوقف کننده خونريزي) است و موجب پيشبرد التيام سريع مي‌شود که آنرا براي درمان جراحات بسيار مفيد مي‌کند. (12) علاوه بر اين Ecoli، استافيلوکوک طلائي و پسودوموناس آئروژينوزا از سوش‌هاي مهمي هستند که ژرانيوم بر عليه آنها مؤثر است.
در يک کارآزمايي باليني دو سو بيخبر تصادفي؛ 111 بيمار مبتلا به سوختگي درجه II سطحي طي مدت 2 هفته روزي 1 بار از کرم سوختگي لاژکس يا کرم سيلور سولفاديازين(SSD) 1% استفاده کردند. در هر بيمار پس از دبريدمان دقيق و تميز کردن زخم ناشي از سوختگي با محلول ضدميکروبي مناسب (کلرهگزيدين 0.25 درصد) ؛ با استفاده از اسپاچولاي استريل حدود 5 گرم کرم به ازاي هر 10 سانتي‌متر مربع از مساحت سوختگي روي زخم ماليده شد. سپس زخم با گاز استريل پوشانده و بانداژ گرديد. درمان روزانه يکبار تا بهبود کامل زخم ادامه پيدا کرد. بيماران قبل از شروع درمان، 24 ساعت اول، 48 ساعت اول، هفته اول و دو هفته پس از درمان از نظر درد يا سوزش و خارش مورد ارزيابي قرار گرفتند. بر اساس نتايج اين بررسي؛ تأثير کرم سوختگي لاژکس در کاهش درد يا سوزش در طول زمانهاي مختلف بررسي شده بطور معني‌داري بيشتر از SSD بود. از نظر تأثير روي خارش تفاوت معني‌داري در دو گروه مشاهده نشد.
(P>0.1) از بين افراد مورد مطالعه تنها يک نفر (0.9%) در گروه لاژکس عفونت داشت که با ادامه درمان بهبود يافته بود. ميزان خشکي ناحيه زخم در روز دوم پس از درمان در گروه لاژکس به طور معني‌داري کمتر از گروه SSD بود. ميزان بهبودي کامل در دو گروه پس از 7 روز 90.9% و پس از 14 روز به 100% رسيد و تفاوت معني دار آماري بين دو گروه مشاهده نشد. (P=0.52).
محققين نتيجه گرفتند با توجه به عارضه SSD در مهار نسبي اپيتليزاسيون و بجاي گذاشتن لکه‌هاي سياه در ناحيه زخم، داروي لاژکس مي‌تواند ضمن کاهش شدت درد و خشکي در ناحيه سوختگي، در پيشگيري از ايجاد عفونت نيز جايگزين خوبي براي سيلور سولفاديازين باشد. (


طریقه‌ی مصرف:
محصول کرم لاژکس باریج اسانس

يک بار در روز و به ازاء هر 10 سانتي متر مربع از سوختگي، 5 گرم از کرم لاژکس را بکار بريد.


تمامی محصولات داروخانه آنلاین دکتر ایزدی دارای مجوز وزارت بهداشت بوده و با بهترین قیمت و تضمین اصالت، مستقیما از داروخانه تامین می گردند.


نمایش بیشتر
محصولات مشابه:
نظرات و سوالات کاربران: